Kurucumuz - Av. Dr. Rezan Epözdemir

Av. Dr. Rezan Epözdemir
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2. olarak bitiren Av. Dr. Rezan Epözdemir, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalında tamamlayarak onur derecesi ile mezun olmuştur.
Akabinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" isimli doktora tezini başarıyla tamamlayarak yüksek onur derecesi ile Hukuk Doktoru olmuştur. "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" isimli kitabı yayımlanan Epözdemir'in "Taraf Ehliyeti" isimli ikinci kitap çalışması devam etmektedir. Av. Dr. Rezan Epözdemir, halihazırda Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.
İş, Sanat ve Spor dünyasından bir çok önemli ismin vekilliğini yapan Av. Dr. Rezan Epözdemir, bir çok alanda dava takibi yapmakta ve önemli şirketlere hukuk danışmanlığı yapmaktadır.
Çeşitli dergi ve gazetelerde, "2010 Anayasa Değişikliklerinde Çocuk Hakları ile Uluslararası Sözleşmeler Arasındaki İlişki", "Yargıçların Tutuklama Kararları İle İlgili Hukuki Sorumluluğu", "Irak'ta Anayasacılık Hareketleri, Irak Anayasası ve Hükümleri", "Çek Anlaşması", "Basın Açıklamlarıyla Kişilik Haklarının İhlalinde Hukuka Aykırılık", "İspatın Konusu" başlıklı makaleleri yayımlanan Epözdemir, kamuoyunun takip ettiği bir çok önemli dosyada Avukat olarak görev yapmaktadır.
Av. Dr. Rezan Epözdemir, pek çok sosyal sorumluluk projesinde yer alarak mağdur vekilliği yapmakta, bu kapsamda sivil toplum örgütlerinde ve meslek kuruluşlarında etkin çalışmalar yürütmektedir. Duyarlı Hukukçular Platformu Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olan Epözdemir, aynı zamanda İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesidir.

Avukatlarımız

Av. Güner Meriç

Güner Meriç

Avukat
1975 Giresun - Görele doğumlu olup, ilk ve orta öğrenimini Çavuşlu İlköğretim okulunda, lise öğrenimini Ümraniye Nevzat Ayaz Lisesi’nde tamamlamıştır. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 2001 yılından bu yana İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapmaktadır. İstanbul Barosu tarafından düzenlenen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Semineri, CMK Meslek içi eğitim semineri, Kadın Hakları ve Aile İçi Şiddet Konulu Sertifika Programlarına katılarak sertifika almıştır. Ceza Hukuku, Özel Hukuk, Aile Hukuku, İş Hukuku alanlarında tecrübelidir.
Av. Faruk Akbulut

Faruk Akbulut

Avukat
İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Uzlaştırmacı Avukat, CMK Avukatı, Türk Ceza Adalet Sistemi’nin Etkinleştirilmesi Projesi ve İzmir Üniversitesi ve İzmir Tabip Odası 1. Sağlık Hukuku Sempozyumu katılım sertifikaları bulunmaktadır. Osmangazi Üniversitesi’nde Uluslararası ilişkiler ve Pamukkale Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi bölümlerinde Yüksek Lisans yapmaktadır. Ceza Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku ilgilendiği hukuk alanlarıdır.
Av. Didem Akbey

Didem Akbey

Avukat
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Av. Didem Akbey, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapmakta olup, tez aşamasındadır. “Kamulaştırmanın Sınırlı Ayni Haklar Dışındaki Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi”, “Kentsel Dönüşümün Mülkiyet Hakkına Etkileri”, “Türk Ceza Kanunu Bağlamında Kıyas Yasağı ve Yorum”, “İdari Sözleşmelerin Tek Taraflı Olarak Değiştirilmesi ve Tarafların Anlaşmasıyla Sona Erme Halleri”, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Yaşam Hakkı” ve “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi” başlıklı makaleleri yazmıştır.
Av. Rıdvan Emre Akkaya

Rıdvan Emre Akkaya

Avukat
Adana Seyhan ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nde lise öğrenimini tamamlamıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Prof. Dr. Turhan Esener İş Hukuku Uluslararası Kongresi'ne katılmış olup sertifikası bulunmaktadır. Ceza Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Spor Hukuku başlıca ilgilendiği hukuk dallarıdır.
Av. Zelal Ekin Tanrıkulu

Zelal Ekin Tanrıkulu

Avukat
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Av.Zelal Ekin Tanrıkulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, Güncel Etkileri, Hükümet Sistemi Arayışları ve Başkanlık Sistemi panellerine katılarak ilgili alanlarda sertifika aldı.Sağlık Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku ilgilendiği alanlardır.
Av. Rıdvan Kesler

Rıdvan Kesler

Avukat
1990 doğumlu olup, Fatih Koca Mustafa Paşa Lisesini 2007 yılında bitirmiş, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2015 yılında mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi' nde düzenlenen Deniz Hukuku, Kadir Has Üniversitesi' nde düzenlenen Tüketici Hukuku programına katılımın sonucu ilgili alanlarda sertifika almaya hak kazanmıştır. Bununla beraber "Yeni Anayasa İle Düzenlenmesi Gereken Konular" adlı panellere katılmıştır.
Stj. Av. Halil Şafak Yılmaz

Halil Şafak Yılmaz

Stj. Avukat
Çanakkale Milli Piyango Anadolu Lisesi Almanca bölümünü bitirdikten sonra, aynı yıl girdiği İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Amerika'da 6 ay İngilizce eğitimi aldı. Bahçeşehir Üniversitesi ve Metgem iş birliğiyle açılan deniz hukuku ve İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde açılan Hukuk İngilizcesi Sertifika programlarına katıldı.
Stj. Av. Kerim Erman Yaman

Kerim Erman Yaman

Stj. Avukat
1990 yılında Almanya'da doğmuştur. Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesi'ni bitirip, İstanbul Aydın Üniversitesi'nden 2015 yılında mezun olmuştur. İstanbul Aydın Üniversitesin'de gerçekleşen Genç Girişimciler Derneği'nin konferansına katılıp sertifika aldı. Ayrıca Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi'nde açılan Emlak Danışmanlığı kursuna katılıp Emlak Danışmanı sertifikasını almıştır. Üniversiteden mezun olduğu yıl itibariyle İstanbul Barosuna kayıt yapmış olup halen stajyer avukatlığı devam etmektedir.
Stj. Av. Emine Elif Albay

Emine Elif Albay

Stj. Avukat
1992 İzmir doğumlu olup, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezundur. İstanbul Barosuna kayıtlı olarak stajına ofisimizde devam etmektedir.
Stj. Av. Dilan Ertuğrul

Dilan Ertuğrul

Stj. Avukat
Bahçelievler Anadolu Lisesi’nden mezun olup aynı sene yerleştiği Marmara Üniversitesi Almanca Enformatik bölümünden de mezun olmuştur. Daha sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yerleşmiş ve mezun olmuştur. Almanca Hukuk Dili, Mesleki Gelişim sertifika programlarına katılmıştır. Mezun olduğu yıl itibariyle İstanbul Barosuna kayıt yapmış olup halen stajyer avukatlığı devam etmektedir.
Sema Nizam

Sema Nizam

Yönetici Asistanı
İstanbul Beyoğlu doğumludur. İlköğrenimini Cihangir İlk Ögretim Okulunda gördükten sonra Orta Öğrenimini Şişli Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. Perpa Ticaret Merkezindeki özel bir şirkette staj gördü. Halen Analiz Hukuk Bürosu'nda yönetici asistanı olarak iş hayatına devam etmektedir.
Üveys YILDIZ

Üveys Yıldız

İcra Departmanı Sorumlusu
İlk ve orta öğrenimini Çanakkale'de tamamlamıştır. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Üveys Yıldız, Analiz Hukuk Bürosu'ndaki iş hayatına "İcra Departmanı Sorumlusu" olarak devam etmektedir.
Ramazan Özlü

Ramazan Özlü

Ulaştırma Sorumlusu
1979 Karabük doğumlu olup, Analiz Hukuk Bürosunda ulaştırma sorumlusu olarak çalışma hayatına devam etmektedir.
Fahriye Söylemez

Fahriye Söylemez

Yardımcı Eleman
1965 Sivas doğumlu olup, Analiz Hukuk Bürosunda yardımcı eleman olarak çalışma hayatına devam etmektedir.