Kurucumuz - Av. Dr. Rezan Epözdemir

Av. Dr. Rezan Epözdemir

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2. olarak bitiren Av. Dr. Rezan Epözdemir, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalında tamamlayarak onur derecesi ile mezun olmuştur.

Akabinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" isimli doktora tezini başarıyla tamamlayarak yüksek onur derecesi ile Hukuk Doktoru olmuştur. İlki "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması", diğeri "Taraf Ehliyeti" olmak üzere yayınlanmış iki adet kitabı bulunan Epözdemir, çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

İş, Sanat ve Spor dünyasından birçok önemli ismin vekilliğini yapan Av. Dr. Rezan Epözdemir, birçok alanda dava takibi yapmakta ve önemli şirketlere hukuk danışmanlığı yapmaktadır.

Çeşitli dergi ve gazetelerde, "Türk Ceza Hukukunda Tefecilik Suçu", "Yeni Düzenlemeler Işığında Uzlaştırma Müessesine Bakış", "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat", ''Gönüllü Vazgeçme'', ''Bilişim Sistemlerinde Arama ve El Koyma Tedbirleri'', ''İddianamenin İadesi'', ''Ceza Muhakemesinde Müdafinin Önemi, Hukuki Statüsü ve Müdafiden Yararlanma Biçimleri'', ''Verileri Hukuka Aykırı olarak verme veya Ele Geçirme Suçu'' "2010 Anayasa Değişikliklerinde Çocuk Hakları ile Uluslararası Sözleşmeler Arasındaki İlişki", "Yargıçların Tutuklama Kararları İle İlgili Hukuki Sorumluluğu", "Basın Açıklamalarıyla Kişilik Haklarının İhlalinde Hukuka Aykırılık", "İspatın Konusu" "Müsabaka alanlarındaki sporcuların hakaret içeren eylemleri ile kasten yaralama ve mala zarar verme eylemlerinin Türk Ceza Hukuku açısından değerlendirilmesi", "Bilişim sistemlerinde arama ve el koyma tedbirlerine genel bir bakış", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu’’ başlıklı makaleleri yayımlanan Epözdemir, kamuoyunun takip ettiği bir çok önemli dosyada Avukat olarak görev yapmaktadır.

Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders veren Epözdemir, bu kapsamda birçok panel ve seminerlerde konuşmacı olarak yer almıştır. ‘’6222 sayılı Kanuna Genel Bir Bakış, Yargı Uygulamaları ve Çözüm ile Değişiklikleri Önerileri’’, ‘’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu’’, ‘’Bilişim Suçlarında Arama ve El koyma Tedbirleri’’ isimli uluslararası tebliğleri sunmuştur. Av. Dr. Rezan Epözdemir, pek çok sosyal sorumluluk projesinde yer alarak mağdur vekilliği yapmakta, bu kapsamda sivil toplum örgütlerinde ve meslek kuruluşlarında etkin çalışmalar yürütmektedir.

Avukatlarımız

Av. Murat Öksüz

Murat Öksüz

Yönetici Avukat
1982 İstanbul doğumlu olup, orta ve lise öğrenimini Kartal Anadolu lisesinde tamamlamıştır. 2000-2004 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamış ve 2006 yılından bu yana İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapmaktadır. Meslek hayatı boyunca çeşitli Holding, şirket ve şahısların vekilliğini ve hukuki danışmanlığı yürütmüş olup, Ceza Hukuku, Özel Hukuk, Aile Hukuku, İş Hukuku alanlarında tecrübelidir.
Av. Gonca Yaşar

Gonca Yaşar

Avukat
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamış olup, Kadir Has Üniversitesi’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans yapmıştır. 2004 yılından bu yana İstanbul Barosu’na bağlı olarak avukatlık yapmakta olup, meslek hayatı boyunca çeşitli holding, şirket, üniversite ve şahısların vekilliği ile hukuki danışmanlığını yürütmüştür. Aynı zamanda 2019 yılından bu yana hukuk uyuşmazlıklarında Arabulucu olarak çalışmaktadır.
Av. Mehtap Kaya

Mehtap Kaya

Avukat
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ön lisansını tamamlayarak, hukuk eğitimini lisans seviyesinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. 2010 yılından bu yana İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapmaktadır. Meslek hayatı boyunca çeşitli Banka, şirket ve şahısların vekilliği ve hukuki danışmanlığını yürütmüştür.
Av. Kübra Deniz Çelik

Kübra Deniz Çelik

Avukat
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamış olup 2011 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisansını yapmış olup, "Sosyal Medya Kullanımının İş Sözleşmesine Etkisi" konulu tezini tamamlayarak yüksek onur derecesi ile mezun oluştur. Meslek hayatı boyunca çeşitli şirket ve şahısların vekilliğini yürütmüş olup başta iş hukuku olmak üzere ticaret hukuku, aile hukuku, ceza hukuku alanlarında çalışmalar yapmakta ve arabuluculuk faaliyetlerini yürütmektedir.
Av. Ömer Halıcı

Ömer Halıcı

Avukat
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini 2017 yılında tamamlamıştır. 2017 yılından beri İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık faaliyetlerine devam etmektedir. Kanada’da yabancı dil eğitimi almıştır. “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde İstinaf ve Kanun Yolu” ve “6222 Sayılı Kanun Işığında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi” konulu eğitim ve seminer programlarına katılmış ve sertifika almıştır.
Danışman İbrahim Akar

İbrahim Akar

Danışman
Gaziantep doğumlu olan İbrahim Akar, 2012 yılında Gaziantep Lisesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl girdiği üniversite sınavında Gaziantep birincisi, Türkiye kırkıncısı olmuş ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne tam burslu olarak girmiştir. Bir yılı hazırlık olmak üzere beş yıllık lisans eğitimini burada tamamlayarak “şeref derecesi” ile mezun olmuştur. 2017 yılında Galataray Üniversitesi’nde kamu hukuku yüksek lisansına başlamış ve “Ceza Muhakemesinde Teşhis” adlı teziyle 2019 yılında mezun olmuştur. Söz konusu bu tezi aynı adla kitap olarak da basılmıştır. 2017-2020 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışan Akar, halihazırda Marmara Üniversitesi’nde kamu hukuku doktora programında öğrenimine devam etmektedir. “Çocukların Kendi Aralarındaki Cinsel İlişkinin Cezalandırılabilirliği Sorunu”, “Tahrikçi Ajan” ve “Kadının Soyadına İlişkin Anayasa Mahkemesi’nin İki Kararı ve Bunların Doğurduğu Hukuki Problemler” başlıklı makaleleri bulunmaktadır. Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku özel ilgi alanlarıdır. İngilizceye hâkim olan Akar, başlangıç seviyesinde de Almanca bilmektedir.
Stj. Av. Mustafa Erbil

Mustafa Erbil

Stj. Avukat
İstanbul doğumlu olan Mustafa Erbil, 2016 yılında Özel Bakırköy Final Lisesi’nden, 2020 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Analiz Hukuk Bürosunda yaz stajı yapmıştır. Analiz Hukuk Bürosunda yasal stajına devam etmektedir.
Stj. Av. Osman Onur Şimşek

Osman Onur Şimşek

Stj. Avukat
Stj. Av. Osman Onur Şimşek Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2020 yılında “Onur Derecesi” ile mezun olan Onur Şimşek, fakülte yıllarında yoğun olarak Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna ilgi duymuştur. 2018 yılında ceza ve ceza muhakemesi hukukuna özgülenmiş ilk ve tek öğrenci kulübü olan Suç ve Ceza Kulübü’nün kurucu yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiş ve “Soruşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri”, “Ceza Muhakemesinde Soruşturma”, “Maddi ve Şekli Ceza Hukuku Bağlamında Hırsızlık Suçları”, “CMK Uygulamaları” konferanslarının tertiplenmesini sağlamıştır. 2019 yılında Prof.Dr. Feridun Yenisey tarafından düzenlenen “Yenisey Hukuk İhtisas Seminerleri” katılımcısı olarak “İleri Avukatlık Hukuku” eğitimi almıştır. Akademik çalışmalara yoğun ilgi duyan Onur Şimşek’in, “Sosyal Medyanın Ceza Muhakemesine Etkisi” ve “Tutuklama/Adli Kontrol Tedbirleri Özelinde Koruma Tedbirlerinin Geçiciliği Prensibi” isimli yayımlanmamış iki çalışması bulunmaktadır. Bununla birlikte lise yıllarından beri kaleme aldığı şiirleri 2019 yılında “Vakur Bulutlar Sağanağı” ismiyle kitaplaştırılarak yayımlanmıştır. Şiirleri çeşitli dergi ve edebiyat portallarında yer alan Onur Şimşek, halen roman ve şiir türünde eserler kaleme almaktadır. İstanbul Barosu’na kayıtlı stajyer olan Onur Şimşek, Eylül ayında Analiz Hukuk Bürosu’na dâhil olmuştur.
Stj. Av. Beyza Köse

Beyza Köse

Stj. Avukat
Adana doğumlu olan Beyza Köse, lise eğitimini Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2020 yılında mezun olmuştur. Hukuk eğitimi sırasında Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Biriminde çalışmış ve ardından Almanya'da Erasmus stajı yapmıştır. İngilizce ve Almanca dillerine hakimdir. Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, Şirketler Hukuku, Aile Hukuku ilgi alanları arasında olup Analiz Hukuk Bürosunda stajına devam etmektedir.
Stj. Av. Nilsu Çelik

Nilsu Çelik

Stj. Avukat
FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi’nden 2013 yılında mezun oldu. 2013-2016 yılları arasında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenimini sürdürmüştür. İngilizce ve Fransızca dillerine hakimdir. Fakülte yıllarında Ticaret Hukuku ve Spor Hukuku alanında bir çok seminer ve programa katılım sağlamıştır. Spor Hukuku, Marka Hukuk, Şirket Hukuku ve Ceza Hukukuna ilgisi vardır. Analiz Hukuk Bürosunda stajına devam etmektedir.
Stj. Av. Murat Atçı

Murat Atçı

Stj. Avukat
Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi’nde lise eğitimini tamamlamıştır. 2020 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında bir çok akademik ve sportif programlara katılım sağlamış olup Ceza Hukuku, Spor Hukuku, Rekabet Hukuku ve Şirketler Hukuku özel ilgi duyduğu alanlardır. Halen yasal stajı devam etmekte olup Ocak ayında Analiz Hukuk bürosuna dahil olmuştur.
Sema Nizam

Sema Nizam

Yönetici Asistanı
İstanbul Beyoğlu doğumludur. İlköğrenimini Cihangir İlk Ögretim Okulunda gördükten sonra Orta Öğrenimini Şişli Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. Perpa Ticaret Merkezindeki özel bir şirkette staj gördü. Halen Analiz Hukuk Bürosu'nda yönetici asistanı olarak iş hayatına devam etmektedir.
Ramazan Özlü

Ramazan Özlü

Ulaştırma Sorumlusu
1979 Karabük doğumlu olup, Analiz Hukuk Bürosunda ulaştırma sorumlusu olarak çalışma hayatına devam etmektedir.
Zeliha Çalkoparan

Zeliha Çalkoparan

Yardımcı Eleman
1971 doğumlu olup, Analiz Hukuk Bürosunda yardımcı eleman olarak çalışma hayatına devam etmektedir.
Gizem Göz

Gizem Göz

Ofis Sekreteri
İstanbul Bakırköy doğumludur. İlköğrenimini Mehmetçik İlk Öğretim okulunda gördükten sonra Orta Öğrenimini Eyüp Refhan Tümer Lisesinde tamamladı. Nişantaşı Üniversitesi Radyoterapi mezunu olan Gizem Ünseven Analiz Hukuk Bürosunda ''Sekreter'' olarak iş hayatına devam etmektedir .
Muharrem Günel

Muharrem Günel

Güvenlik Görevlisi
Analiz Hukuk Bürosunda Güvenlik Görevlisi Olarak İşe Başlamıştır.