Kurucumuz - Av. Dr. Rezan Epözdemir

Av. Dr. Rezan Epözdemir

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2. olarak bitiren Av. Dr. Rezan Epözdemir, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalında tamamlayarak onur derecesi ile mezun olmuştur.

Akabinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" isimli doktora tezini başarıyla tamamlayarak yüksek onur derecesi ile Hukuk Doktoru olmuştur. İlki "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması", diğeri "Taraf Ehliyeti" olmak üzere yayınlanmış iki adet kitabı bulunan Epözdemir, çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

İş, Sanat ve Spor dünyasından birçok önemli ismin vekilliğini yapan Av. Dr. Rezan Epözdemir, birçok alanda dava takibi yapmakta ve önemli şirketlere hukuk danışmanlığı yapmaktadır.

Çeşitli dergi ve gazetelerde, "Türk Ceza Hukukunda Tefecilik Suçu", "Yeni Düzenlemeler Işığında Uzlaştırma Müessesine Bakış", "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat", ''Gönüllü Vazgeçme'', ''Bilişim Sistemlerinde Arama ve El Koyma Tedbirleri'', ''İddianamenin İadesi'', ''Ceza Muhakemesinde Müdafinin Önemi, Hukuki Statüsü ve Müdafiden Yararlanma Biçimleri'', ''Verileri Hukuka Aykırı olarak verme veya Ele Geçirme Suçu'' "2010 Anayasa Değişikliklerinde Çocuk Hakları ile Uluslararası Sözleşmeler Arasındaki İlişki", "Yargıçların Tutuklama Kararları İle İlgili Hukuki Sorumluluğu", "Basın Açıklamalarıyla Kişilik Haklarının İhlalinde Hukuka Aykırılık", "İspatın Konusu" "Müsabaka alanlarındaki sporcuların hakaret içeren eylemleri ile kasten yaralama ve mala zarar verme eylemlerinin Türk Ceza Hukuku açısından değerlendirilmesi", "Bilişim sistemlerinde arama ve el koyma tedbirlerine genel bir bakış", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu’’, "Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu" başlıklı makaleleri yayımlanan Epözdemir, kamuoyunun takip ettiği bir çok önemli dosyada Avukat olarak görev yapmaktadır.

Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders veren Epözdemir, bu kapsamda birçok panel ve seminerlerde konuşmacı olarak yer almıştır. ‘’6222 sayılı Kanuna Genel Bir Bakış, Yargı Uygulamaları ve Çözüm ile Değişiklikleri Önerileri’’, ‘’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu’’, ‘’Bilişim Suçlarında Arama ve El koyma Tedbirleri’’ isimli uluslararası tebliğleri sunmuştur. Av. Dr. Rezan Epözdemir, pek çok sosyal sorumluluk projesinde yer alarak mağdur vekilliği yapmakta, bu kapsamda sivil toplum örgütlerinde ve meslek kuruluşlarında etkin çalışmalar yürütmektedir.

Avukatlarımız

Av. Murat Öksüz

Murat Öksüz

Yönetici Avukat
1982 İstanbul doğumlu olup, orta ve lise öğrenimini Kartal Anadolu lisesinde tamamlamıştır. 2000-2004 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamış ve 2006 yılından bu yana İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapmaktadır. Meslek hayatı boyunca çeşitli Holding, şirket ve şahısların vekilliğini ve hukuki danışmanlığı yürütmüş olup, Ceza Hukuku, Özel Hukuk, Aile Hukuku, İş Hukuku alanlarında tecrübelidir.
Av. Kübra Deniz Çelik

Kübra Deniz Çelik

Avukat
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamış olup 2011 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisansını yapmış olup, "Sosyal Medya Kullanımının İş Sözleşmesine Etkisi" konulu tezini tamamlayarak yüksek onur derecesi ile mezun oluştur. Meslek hayatı boyunca çeşitli şirket ve şahısların vekilliğini yürütmüş olup başta iş hukuku olmak üzere ticaret hukuku, aile hukuku, ceza hukuku alanlarında çalışmalar yapmakta ve arabuluculuk faaliyetlerini yürütmektedir.
Av. Yiğit Gökçehan Koçoğlu

Yiğit Gökçehan Koçoğlu

Avukat
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2015 yılında yüksek onur derecesiyle ve birincilikle mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda “Görevi Kötüye Kullanma Suçu” konulu tez çalışmasıyla ve yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Tazminat Hukuku ve Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Ceza Hukuku Akademisi yöneticisidir. Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi konularında eğitimci sertifikası bulunmaktadır. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, İnsan Hakları Merkezi, Genç Avukatlar Merkezi ve Adil Yargılama Takip Merkezi üyesidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
Av. Mustafa Bilgehan Ataş

Mustafa Bilgehan Ataş

Avukat
Marmara Üniversitesi’nden 2015 yılında mezun olmuştur. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda kişisel verilerin korunması hukuku üzerine yüksek lisans tez çalışmasına devam etmektedir. Ağırlıklı olarak ticaret ve şirketler hukuku, borçlar hukuku, bilişim hukuku ve kişisel verilerin korunması alanlarında çalışmalarını yürütmektedir. Meslek hayatı boyunca yerli ve yabancı birçok şirketin hukuk danışmanlığını yapmıştır. Halen İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu üyesidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
Av. Ömer Halıcı

Ömer Halıcı

Avukat
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini 2017 yılında tamamlamıştır. 2017 yılından beri İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık faaliyetlerine devam etmektedir. Kanada’da yabancı dil eğitimi almıştır. “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde İstinaf ve Kanun Yolu” ve “6222 Sayılı Kanun Işığında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi” konulu eğitim ve seminer programlarına katılmış ve sertifika almıştır.
Stj. Av. Mustafa Erbil

Mustafa Erbil

Stj. Avukat
İstanbul doğumlu olan Mustafa Erbil, 2016 yılında Özel Bakırköy Final Lisesi’nden, 2020 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Analiz Hukuk Bürosunda yaz stajı yapmıştır. Analiz Hukuk Bürosunda yasal stajına devam etmektedir.
Stj. Av. Beyza Köse

Beyza Köse

Stj. Avukat
Adana doğumlu olan Beyza Köse, lise eğitimini Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2020 yılında mezun olmuştur. Hukuk eğitimi sırasında Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Biriminde çalışmış ve ardından Almanya'da Erasmus stajı yapmıştır. İngilizce ve Almanca dillerine hakimdir. Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, Şirketler Hukuku, Aile Hukuku ilgi alanları arasında olup Analiz Hukuk Bürosunda stajına devam etmektedir.
Stj. Av. Nilsu Çelik

Nilsu Çelik

Stj. Avukat
FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi’nden 2013 yılında mezun oldu. 2013-2016 yılları arasında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenimini sürdürmüştür. İngilizce ve Fransızca dillerine hakimdir. Fakülte yıllarında Ticaret Hukuku ve Spor Hukuku alanında bir çok seminer ve programa katılım sağlamıştır. Spor Hukuku, Marka Hukuk, Şirket Hukuku ve Ceza Hukukuna ilgisi vardır. Analiz Hukuk Bürosunda stajına devam etmektedir.
Stj. Av. Murat Atçı

Murat Atçı

Stj. Avukat
Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi’nde lise eğitimini tamamlamıştır. 2020 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında bir çok akademik ve sportif programlara katılım sağlamış olup Ceza Hukuku, Spor Hukuku, Rekabet Hukuku ve Şirketler Hukuku özel ilgi duyduğu alanlardır. Halen yasal stajı devam etmekte olup Ocak ayında Analiz Hukuk bürosuna dahil olmuştur.
Sema Nizam

Sema Nizam

Yönetici Asistanı
İstanbul Beyoğlu doğumludur. İlköğrenimini Cihangir İlk Ögretim Okulunda gördükten sonra Orta Öğrenimini Şişli Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. Perpa Ticaret Merkezindeki özel bir şirkette staj gördü. Halen Analiz Hukuk Bürosu'nda yönetici asistanı olarak iş hayatına devam etmektedir.
Ramazan Özlü

Ramazan Özlü

Ulaştırma Sorumlusu
1979 Karabük doğumlu olup, Analiz Hukuk Bürosunda ulaştırma sorumlusu olarak çalışma hayatına devam etmektedir.
Zeliha Çalkoparan

Zeliha Çalkoparan

Yardımcı Eleman
1971 doğumlu olup, Analiz Hukuk Bürosunda yardımcı eleman olarak çalışma hayatına devam etmektedir.
Gizem Göz

Gizem Göz

Ofis Sekreteri
İstanbul Bakırköy doğumludur. İlköğrenimini Mehmetçik İlk Öğretim okulunda gördükten sonra Orta Öğrenimini Eyüp Refhan Tümer Lisesinde tamamladı. Nişantaşı Üniversitesi Radyoterapi mezunu olan Gizem Ünseven Analiz Hukuk Bürosunda ''Sekreter'' olarak iş hayatına devam etmektedir .
Muharrem Günel

Muharrem Günel

Güvenlik Görevlisi
Analiz Hukuk Bürosunda Güvenlik Görevlisi Olarak İşe Başlamıştır.