Kurucumuz - Av. Dr. Rezan Epözdemir

Av. Dr. Rezan Epözdemir

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2. olarak bitiren Av. Dr. Rezan Epözdemir, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalında tamamlayarak onur derecesi ile mezun olmuştur.

Akabinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" isimli doktora tezini başarıyla tamamlayarak yüksek onur derecesi ile Hukuk Doktoru olmuştur. İlki "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması", diğeri "Taraf Ehliyeti" olmak üzere yayınlanmış iki adet kitabı bulunan Epözdemir, çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

İş, Sanat ve Spor dünyasından birçok önemli ismin vekilliğini yapan Av. Dr. Rezan Epözdemir, birçok alanda dava takibi yapmakta ve önemli şirketlere hukuk danışmanlığı yapmaktadır.

Çeşitli dergi ve gazetelerde, "Türk Ceza Hukukunda Tefecilik Suçu", "Yeni Düzenlemeler Işığında Uzlaştırma Müessesine Bakış", "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat", ''Gönüllü Vazgeçme'', ''Bilişim Sistemlerinde Arama ve El Koyma Tedbirleri'', ''İddianamenin İadesi'', ''Ceza Muhakemesinde Müdafinin Önemi, Hukuki Statüsü ve Müdafiden Yararlanma Biçimleri'', ''Verileri Hukuka Aykırı olarak verme veya Ele Geçirme Suçu'' "2010 Anayasa Değişikliklerinde Çocuk Hakları ile Uluslararası Sözleşmeler Arasındaki İlişki", "Yargıçların Tutuklama Kararları İle İlgili Hukuki Sorumluluğu", "Basın Açıklamalarıyla Kişilik Haklarının İhlalinde Hukuka Aykırılık", "İspatın Konusu" "Müsabaka alanlarındaki sporcuların hakaret içeren eylemleri ile kasten yaralama ve mala zarar verme eylemlerinin Türk Ceza Hukuku açısından değerlendirilmesi", "Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu" başlıklı makaleleri yayımlanan Epözdemir, kamuoyunun takip ettiği bir çok önemli dosyada Avukat olarak görev yapmaktadır.

Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders veren Epözdemir, bu kapsamda birçok panel ve seminerlerde konuşmacı olarak yer almıştır. ‘’6222 sayılı Kanuna Genel Bir Bakış, Yargı Uygulamaları ve Çözüm ile Değişiklikleri Önerileri’’, ‘’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu’’, isimli uluslararası tebliğleri sunmuştur. Av. Dr. Rezan Epözdemir, pek çok sosyal sorumluluk projesinde yer alarak mağdur vekilliği yapmakta, bu kapsamda sivil toplum örgütlerinde ve meslek kuruluşlarında etkin çalışmalar yürütmektedir.

Avukatlarımız

Av. Murat Öksüz

Murat Öksüz

Yönetici Avukat
1982 İstanbul doğumlu olup, orta ve lise öğrenimini Kartal Anadolu lisesinde tamamlamıştır. 2000-2004 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamış ve 2006 yılından bu yana İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapmaktadır. Meslek hayatı boyunca çeşitli Holding, şirket ve şahısların vekilliğini ve hukuki danışmanlığı yürütmüş olup, Ceza Hukuku, Özel Hukuk, Aile Hukuku, İş Hukuku alanlarında tecrübelidir.
Av. Kübra Deniz Çelik

Kübra Deniz Çelik

Avukat
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamış olup 2011 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisansını yapmış olup, "Sosyal Medya Kullanımının İş Sözleşmesine Etkisi" konulu tezini tamamlayarak yüksek onur derecesi ile mezun oluştur. Meslek hayatı boyunca çeşitli şirket ve şahısların vekilliğini yürütmüş olup başta iş hukuku olmak üzere ticaret hukuku, aile hukuku, ceza hukuku alanlarında çalışmalar yapmakta ve arabuluculuk faaliyetlerini yürütmektedir.
Av. Esma ALTINDAL

Esma ALTINDAL

Avukat
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2015 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda ‘’Töre Saikiyle İnsan Öldürme Suçu’’ konulu tez çalışmasıyla 2019 yılında tamamlamış olup; halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda doktora çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma hayatı boyunca çeşitli şirket ve şahıslara avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Halihazırda Analiz Hukuk Bürosu bünyesinde ağırlıklı olarak şirketler hukuku, gayrimenkul hukuku, aile hukuku ve ceza hukuku alanında çalışmalarını sürdürmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
Av. Ömer Halıcı

Ömer Halıcı

Avukat
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini 2017 yılında tamamlamıştır. 2017 yılından beri İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık faaliyetlerine devam etmektedir. Kanada’da yabancı dil eğitimi almıştır. “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde İstinaf ve Kanun Yolu” ve “6222 Sayılı Kanun Işığında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi” konulu eğitim ve seminer programlarına katılmış ve sertifika almıştır.
Stj. Av. Mustafa Erbil

Mustafa Erbil

Stj. Avukat
İstanbul doğumlu olan Mustafa Erbil, 2016 yılında Özel Bakırköy Final Lisesi’nden, 2020 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Analiz Hukuk Bürosunda yaz stajı yapmıştır. Analiz Hukuk Bürosunda yasal stajına devam etmektedir.
Stj. Av. Nilsu Çelik

Nilsu Çelik

Stj. Avukat
FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi’nden 2013 yılında mezun oldu. 2013-2016 yılları arasında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenimini sürdürmüştür. İngilizce ve Fransızca dillerine hakimdir. Fakülte yıllarında Ticaret Hukuku ve Spor Hukuku alanında bir çok seminer ve programa katılım sağlamıştır. Spor Hukuku, Marka Hukuk, Şirket Hukuku ve Ceza Hukukuna ilgisi vardır. Analiz Hukuk Bürosunda stajına devam etmektedir.
Stj. Av. Murat Atçı

Murat Atçı

Stj. Avukat
Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi’nde lise eğitimini tamamlamıştır. 2020 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında bir çok akademik ve sportif programlara katılım sağlamış olup Ceza Hukuku, Spor Hukuku, Rekabet Hukuku ve Şirketler Hukuku özel ilgi duyduğu alanlardır. Halen yasal stajı devam etmekte olup Ocak ayında Analiz Hukuk bürosuna dahil olmuştur.
Stj. Yaren Dicle Soysal

Yaren Dicle Soysal

Stj. Avukat
09.03.1997 doğumlu Yaren Dicle Soysal, anaokulu, ilk ve ortaokul öğrenimini Şişli Terakki Vakfı Okullarında tamamlamıştır. Ardından lise öğrenimini Şişli Terakki Lisesinde sürdürmüş; İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2020 yılında mezun olmuştur. Galatasaray Spor Kulübü Voleybol Spor Okulu’nusertifikayla tamamlamış olup voleybol maçları ve yüzme yarışmalarından başarı madalyaları mevcuttur. Litvanya’da EuropeanCommunity Project’e katılmış; Londra, Breda, New Jersey, Nice gibi dünyanın çeşitli yerlerinde eğitimler almıştır.İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir. Yabancı dildeki yetkinliğine ilişkin diploma ve sertifikaları vardır.Çevreye Duyarlılık Resim Yarışması plaketi ve Temiz Çevre Uygar Yaşam Etkinliği, Fulya Sanat Liseler Arası Müzik Festivali, Yazma Becerileri Sempozyumu gibi bilişim, müzik, sanat, edebiyat alanlarında sertifikalarımevcuttur. Hayvanları, çevreyi, doğayı korumaya, çocuklara, yaşlılara, engellilere, insani yardıma, düşünceye, hak ve savunuculuğa yönelik çeşitli sivil toplum örgütlerinde gönüllülük esaslı çalışmıştır. Halen sivil toplum örgütleri ve yardım kuruluşlarında aktif olarak çalışmalarına devam etmekte olup bu alanlardakatıldığı sosyal sorumluluk projelerinden Bilgi Üniversitesi SOS-K Bi’Adım Projesi Gönüllü Öğretmenlik, AFAD Gönüllülük Eğitimi vb. sertifikalara sahiptir. Hayvan hakları, kişisel gelişim, psikoloji, adli tıp alanlarına ilgi duymakta olup milletlerarası özel hukuk, miras hukuku ve ceza hukukuyla yakından ilgilenmektedir. Uygulamalı avukatlık kampına katılmış olup başarı sertifikasına hak kazanmıştır. Çocuk Cezaevleri Neden Kapatılmalı TCHD Sempozyumu ve birçok sempozyuma katılmıştır. Çeşitli şirketlerde yönetici asistanlığı, Analiz Hukuk Bürosunda yaz stajı yapmıştır. Analiz Hukuk Bürosunda yasal stajına devam etmektedir.
Stj. Özgenur Yanık

Özgenur Yanık

Stj. Avukat
Uludağ Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini 2020 yılında onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Üniversite yıllarında ağırlıklı olarak İnsan Hakları Hukuku ve Ceza Hukuku alanında faaliyet göstermiştir. Aynı zamanda aktif olarak tiyatro, sinema, insan hakları gibi okul bünyesinde yer alan birçok toplulukta kurucu ve yönetici üye pozisyonunda yer almıştır. Friedrich Naumann Vakfı Uluslararası Koruma ve Mülteciler Eğitimi, Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Okulu/V, İnsan Hakları Okulu Atölyesi/VI gibi birçok eğitime katılmış ve devamında Anayasa Mahkemesi’nde tam zamanlı stajyer olarak görev almıştır. Takımıyla birlikte okulunu temsilen katıldığı Bahçeşehir Üniversitesi Varsayımsal Bireysel Başvuru Yarışması VI’da ise 2020 Türkiye şampiyonu olmuştur. Halihazırda Toplum Gönüllüleri Vakfı, Uluslararası Af Örgütü gibi sivil toplum örgütlerinde faaliyet göstermeye ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 4. Sınıf öğrencisi olarak öğrenim görmeye devam etmektedir.
Sema Nizam

Sema Nizam

Yönetici Asistanı
İstanbul Beyoğlu doğumludur. İlköğrenimini Cihangir İlk Ögretim Okulunda gördükten sonra Orta Öğrenimini Şişli Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. Perpa Ticaret Merkezindeki özel bir şirkette staj gördü. Halen Analiz Hukuk Bürosu'nda yönetici asistanı olarak iş hayatına devam etmektedir.
Ramazan Özlü

Ramazan Özlü

Ulaştırma Sorumlusu
1979 Karabük doğumlu olup, Analiz Hukuk Bürosunda ulaştırma sorumlusu olarak çalışma hayatına devam etmektedir.
Gizem Göz

Gizem Göz

Ofis Sekreteri
İstanbul Bakırköy doğumludur. İlköğrenimini Mehmetçik İlk Öğretim okulunda gördükten sonra Orta Öğrenimini Eyüp Refhan Tümer Lisesinde tamamladı. Nişantaşı Üniversitesi Radyoterapi mezunu olan Gizem Ünseven Analiz Hukuk Bürosunda ''Sekreter'' olarak iş hayatına devam etmektedir .
Kezban Boyraz

Kezban Boyraz

Yardımcı Eleman
Analiz Hukuk Bürosunda yardımcı eleman olarak çalışma hayatına devam etmektedir.
Muharrem Günel

Muharrem Günel

Güvenlik Görevlisi
Analiz Hukuk Bürosunda Güvenlik Görevlisi Olarak İşe Başlamıştır.