Kurucumuz - Av. Dr. Rezan Epözdemir

Av. Dr. Rezan Epözdemir

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2. olarak bitiren Av. Dr. Rezan Epözdemir, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalında tamamlayarak onur derecesi ile mezun olmuştur.

Akabinde Marmara ÜniFversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" isimli doktora tezini başarıyla tamamlayarak yüksek onur derecesi ile Hukuk Doktoru olmuştur. "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması", "Taraf Ehliyeti" ve ''Haksız Tahrik'' olmak üzere yayınlanmış üç adet kitabı bulunan Epözdemir, çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

İş, Sanat ve Spor dünyasından birçok önemli ismin vekilliğini yapan Av. Dr. Rezan Epözdemir, birçok alanda dava takibi yapmakta ve önemli şirketlere hukuk danışmanlığı yapmaktadır.

Çeşitli dergi ve gazetelerde, "Türk Ceza Hukukunda Tefecilik Suçu", "Yeni Düzenlemeler Işığında Uzlaştırma Müessesine Bakış", "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat", ''Gönüllü Vazgeçme'', ''Bilişim Sistemlerinde Arama ve El Koyma Tedbirleri'', ''İddianamenin İadesi'', ''Ceza Muhakemesinde Müdafinin Önemi, Hukuki Statüsü ve Müdafiden Yararlanma Biçimleri'', ''Verileri Hukuka Aykırı olarak verme veya Ele Geçirme Suçu'' "2010 Anayasa Değişikliklerinde Çocuk Hakları ile Uluslararası Sözleşmeler Arasındaki İlişki", "Yargıçların Tutuklama Kararları İle İlgili Hukuki Sorumluluğu", "Basın Açıklamalarıyla Kişilik Haklarının İhlalinde Hukuka Aykırılık", "İspatın Konusu" "Müsabaka alanlarındaki sporcuların hakaret içeren eylemleri ile kasten yaralama ve mala zarar verme eylemlerinin Türk Ceza Hukuku açısından değerlendirilmesi", "Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu", "Görevi Kötüye Kullanma Suçu", "Ek Savunma Hakkı", "Hapis Cezasının Ertelenmesi", "İftira Suçunda Korunan Hukuki Değer, Subjektif Unsurlar ve Hukuka Aykırılık Unsurunun İncelenmesi" başlıklı makaleleri yayımlanan Epözdemir, kamuoyunun takip ettiği bir çok önemli dosyada Avukat olarak görev yapmaktadır.

Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders veren Epözdemir, bu kapsamda birçok panel ve seminerlerde konuşmacı olarak yer almıştır. ‘’6222 sayılı Kanuna Genel Bir Bakış, Yargı Uygulamaları ve Çözüm ile Değişiklikleri Önerileri’’, ‘’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu’’, isimli uluslararası tebliğleri sunmuştur. Av. Dr. Rezan Epözdemir, pek çok sosyal sorumluluk projesinde yer alarak mağdur vekilliği yapmakta, bu kapsamda sivil toplum örgütlerinde ve meslek kuruluşlarında etkin çalışmalar yürütmektedir.

Galatasaray Spor Kulübü önceki yönetimde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Epözdemir, kurucusu olduğu Analiz Hukuk Bürosun'da mesleki çalışmalarını sürdürmektedir.

Avukatlarımız

Av. Murat Öksüz

Murat Öksüz

Yönetici Avukat
1982 İstanbul doğumlu olup, orta ve lise öğrenimini Kartal Anadolu lisesinde tamamlamıştır. 2000-2004 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamış ve 2006 yılından bu yana İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapmaktadır. Meslek hayatı boyunca çeşitli Holding, şirket ve şahısların vekilliğini ve hukuki danışmanlığı yürütmüş olup, Ceza Hukuku, Özel Hukuk, Aile Hukuku, İş Hukuku alanlarında tecrübelidir.
Av. Esma ALTINDAL

Esma ALTINDAL

Avukat
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2015 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda ‘’Töre Saikiyle İnsan Öldürme Suçu’’ konulu tez çalışmasıyla 2019 yılında tamamlamış olup; halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda doktora çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma hayatı boyunca çeşitli şirket ve şahıslara avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Halihazırda Analiz Hukuk Bürosu bünyesinde ağırlıklı olarak şirketler hukuku, gayrimenkul hukuku, aile hukuku ve ceza hukuku alanında çalışmalarını sürdürmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
Av. Ebru Ceyhan

Ebru Ceyhan

Avukat
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans eğitimini tamamladıktan sonra Yakın Doğu ÜniversitesiHukuk Fakültesi’nden 2017 yılında mezun olmuştur. ‘’Uzlaştırmacılık Eğitimi’’, ‘’ArabuluculukEğitimi’’, KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Uzmanlık Eğitimi’’, ‘’ Avukatlara Yönelik MülteciHukuku Eğitimi’’, Çatışmalı ortam ve sonrasında Çocuk Haklarının desteklenmesi projesi kapsamında‘’Çocuk Adalet Sistemi Eğitimi’’, ‘’AİHM Çocuk Hakları Davalarının Veri Tabanının oluşturulması projesiEğitim Çalıştayı katılımı’’, ‘’CMK Uygulamaları ve Zorunlu Müdafilik’’ sertifikaları bulunmaktadır.Çalışma hayatı boyunca çeşitli şirket ve şahıslara avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermiş olup baştaAile Hukuku olmak üzere Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku ve İş Hukuku alanlarında çalışmalarınısürdürmekte ve arabuluculuk yapmaktadır.
Av. Tahsin Emircan Bilginer

Tahsin Emircan Bilginer

Avukat
Avukat Tahsin Emircan Bilginer Ortaokul ve Lise eğitimini doğupbüyüdüğü şehir Isparta’da tamamlamıştır. 2017 yılında İstanbulAltınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonraavukatlık yasal stajını ofisimiz bünyesinde tamamlamıştır. "6222Sayılı Kanun Işığında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi”,"Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde İstinaf ve TemyizKanun Yolu”, "Bilişim Suçları ve Uygulamada Güncel Gelişmeler”,"Uyuşturucu Suçları ve Mücadele Yöntemleri”, "6222 Sayılı SpordaŞiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, UygulamadakiSorunlar ve Çözüm Önerileri”, "Hukuk Uyuşmazlıklarında TemelArabuluculuk Eğitimi”, "CMK Uygulamaları ve Zorunlu Müdafilik"gibi çok sayıda hukuki etkinlik ve eğitimlere katılıp çeşitlisertifikalar edinmiştir. Başta; Spor Hukuku, Ceza Hukuku ve İdareHukuku olmak üzere birçok hukuk dalında çalışmalarınısürdürmekte olup Analiz Hukuk Bürosu’nda avukatlık ve hukukidanışmanlık yapmaya devam etmektedir.
Av. Yaren Dicle Soysal

Yaren Dicle Soysal

Avukat
09.03.1997 doğumlu Yaren Dicle Soysal, anaokulu, ilk ve ortaokul öğrenimini Şişli Terakki Vakfı Okullarında tamamlamıştır. Ardından lise öğrenimini Şişli Terakki Lisesinde sürdürmüş; İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2020 yılında mezun olmuştur. Galatasaray Spor Kulübü Voleybol Spor Okulu’nu sertifikayla tamamlamıştır. Voleybol maçları ve yüzme yarışmalarından başarı madalyaları mevcuttur. Litvanya’da European Community Project’e katılmış; Londra, Breda, New Jersey, Nice gibi dünyanın çeşitli yerlerinde eğitimler almıştır. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilmekte olup yabancı dildeki yetkinliğine ilişkin diploma ve sertifikaları vardır. Çevreye Duyarlılık Resim Yarışması plaketi ve Temiz Çevre Uygar Yaşam Etkinliği, Fulya Sanat Liseler Arası Müzik Festivali, Yazma Becerileri Sempozyumu gibi bilişim, müzik, sanat, edebiyat alanlarında sertifikaları mevcuttur. Hayvanları, çevreyi, doğayı korumaya, çocuklara, yaşlılara, engellilere, insani yardıma, düşünceye, hak ve savunuculuğa yönelik çeşitli sivil toplum örgütlerinde gönüllülük esaslı çalışmıştır. Halen sivil toplum örgütleri ve yardım kuruluşlarında aktif olarak çalışmalarına devam etmekte olup bu alanlarda katıldığı sosyal sorumluluk projelerinden Bilgi Üniversitesi SOS-K Bi’Adım Projesi Gönüllü Öğretmenlik, AFAD Gönüllülük Eğitimi vb. sertifikalara sahiptir. Hayvan hakları, psikoloji, adli tıp alanlarına ilgi duymakta olup milletlerarası özel hukuk, miras hukuku ve ceza hukukuyla yakından ilgilenmektedir. Uygulamalı avukatlık kampına katılarak başarı sertifikasına hak kazanmıştır. Çocuk Cezaevleri Neden Kapatılmalı TCHD Sempozyumu vb. birçok sempozyuma katılmıştır. Çeşitli şirketlerde yönetici asistanlığı, Analiz Hukuk Bürosunda yaz stajı yapmıştır. Analiz Hukuk Bürosunda yasal stajını tamamlamış olup avukat olarak çalışmaya devam etmektedir.
Stj. Kurtuluş Tamay Karabacak

Kurtuluş Tamay Karabacak

Stj. Avukat
2022 yılında Anadolu Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Eğitim hayatı boyunca birçok sertifika programını tamamlamıştır. Üniversitesi tarafından verilen 2 adet onur belgesi mevcuttur. Anadolu Hukuk Fakültesi öğrenci temsilcilik ekibinde iki dönem aktif rol oynamış olup bu süreçte sempozyumlar, konferanslar ve etkinlikler düzenlemiştir. Ortaöğretim yıllarında Ataşehir Öğrenci Temsilcisi seçilmiştir. Şiir ve kompozisyon yarışmalarında aldığı birincilikleri mevcuttur. Eğitim hayatı boyunca üyesi olduğu sivil toplum kuruluşlarıyla çok sayıda sosyal sorumluluk projesine dâhil olmuştur. Sportif anlamda da elde ettiği başarılar olup futsal takımıyla kazandığı madalyaları vardır. Satranç oynamayı çok sever ve motosikletlere ilgi duymaktadır. Ceza Hukuku ve Blok zincir-Metaverse-Kripto Paralar Hukuku üzerine ilgi duymaktadır. Blok zincir hukuku ile ilgili kitap yazma çalışmalarına devam etmektedir. Yaz stajını ofisimizde yapan Kurtuluş Tamay Karabacak bir dönem Amerika’da yaşayıp dil eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönüp ofisimizde yasal stajını başlatmıştır.
Stj. Beyza Kaya

Beyza Kaya

Stj. Avukat
23 Ocak 2001 İzmir doğumlu olan Kaya,Özel Ege Lisesi mezunu olup,2023 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden onur öğrencisi olarak mezunolmuştur.Lisans eğitimine ek olarak,Uluslararası hukuk alanlarından;Eşya Taşıma Hukuku, Örgütler Hukuku, Deniz Hukuku, İnsancıl Hukuk, AvrupaSözleşmeler Hukuku ve Avrupa Birliği Maddi Hukukuİç hukuk alanlarından da; Deniz Kamu Hukuku, Anayasa Yargısı BireyselBaşvuru,Enerji Hukuku-Enerji Politikaları,Regülasyon,Kişisel Verilerin KorunmasıHukuku ve Noterlik Hukukunda ek dersler alarak kendini bu yönlerdegeliştirmiştir. Ceza Hukukuna ilgi duymaktadır.Lise ve üniversite dönemlerinde,liderlik ve yönetim bilimleri alanlarında katıldığı kamplardan edindiği çeşitli sertifikalarıbulunmaktadır.Lise öğrenimi boyunca Arkas Voleybol Kulübünde oynamıştır.İlgi duyduğu satranç ve masa tenisi alanlarında derece ve madalyalarıbulunmaktadır.Aynı zamanda müziğe ilgili,piyano ve çello çalabilen Kaya,çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktadır.2022 yılının başından beri,Kızılay gönüllüsüdür.Yasal stajını büromuzda yapmaktadır.
Stj. Berkay Köroğlu

Berkay Köroğlu

Stj. Avukat
26.08.2000 doğumlu Berkay Köroğlu, ilk ve ortaokul öğrenimini TED Gaziantep Kolejindetamamlamıştır. Lise öğrenimine ise Gaziantep Doğa Kolejinde başlamış olup sonrasında FinalKolejinden mezun olmuştur. Lisans eğitimini 2019-2023 yılları arasında Özyeğin Üniversitesi HukukFakültesinde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümünedevam etmektedir. Lisans eğitimlerine ek gönüllü olarak arabuluculuk, ombudsmanlık gibi alternatifuyuşmazlık çözüm yöntemlerinde ve temel hakların korunması, deniz ticareti hukuku, idarisorumluluk hukuku alanında dersler alarak kendini bu yönlerde geliştirmiştir. Üniversite öğrenimsüreci boyunca Özyeğin Üniversitesi International Law Students Association ‘da aktif olarak üyeliğinisürdürmüştür. Spor alanında elde ettiği başarılar olup basketbol madalyaları vardır. ‘Ceza Hukuku, İşHukuku, Spor Hukuku’ alanlarına ilgi duymaktadır. Özyeğin üniversitesi tarafından düzenlenen ‘HerYönüyle Tahkim Hukuku’ programını tamamlamıştır. Hobileri arasında en çok ilgi duyduğu alangastronomi ve mutfak sanatlarıdır. Yasal stajını büromuzda yapmaktadır.
Dilan Polat

Dilan Polat

Yönetici Asistanı
İstanbul doğumlu Dilan Polat ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlamış olup lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Hali hazırda Analiz Hukuk Bürosu’nda yönetici asistanı olarak görev yapmaktadır.
Cansel Arslan

Cansel Arslan

Sekreter
1998 İstanbul doğumlu olup, Analiz Hukuk Bürosu’nda Sekreter olarak çalışma hayatına devam etmektedir.
Zeliha Çalkoparan

Zeliha Çalkoparan

Yardımcı Eleman
1971 Yozgat doğumlu olup, Analiz Hukuk Bürosunda yardımcı eleman olarak çalışma hayatına devam etmektedir.
Taha Murat Karabali

Taha Murat Karabali

Ulaştırma Personeli
1993 İstanbul doğumlu olup, Analiz Hukuk Bürosu’nda ulaştırma görevlisi olarak çalışma hayatına devam etmektedir.
Muharrem Günel

Muharrem Günel

Güvenlik Görevlisi
1967 Gümüşhane doğumlu olup, Analiz Hukuk Bürosu’nda Güvenlik Sorumlusu olarak çalışma hayatına devam etmektedir.