Kurucumuz - Av. Dr. Rezan Epözdemir

Av. Dr. Rezan Epözdemir
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2. olarak bitiren Av. Dr. Rezan Epözdemir, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalında tamamlayarak onur derecesi ile mezun olmuştur.
Akabinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" isimli doktora tezini başarıyla tamamlayarak yüksek onur derecesi ile Hukuk Doktoru olmuştur. "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması", "Taraf Ehliyeti" ve ''Haksız Tahrik'' olmak üzere yayınlanmış üç adet kitabı bulunan Epözdemir, çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.
İş, Sanat ve Spor dünyasından birçok önemli ismin vekilliğini yapan Av. Dr. Rezan Epözdemir, birçok alanda dava takibi yapmakta ve önemli şirketlere hukuk danışmanlığı yapmaktadır.

Çeşitli dergi ve gazetelerde, "Türk Ceza Hukukunda Tefecilik Suçu", "Yeni Düzenlemeler Işığında Uzlaştırma Müessesine Bakış", "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat", ''Gönüllü Vazgeçme'', ''Bilişim Sistemlerinde Arama ve El Koyma Tedbirleri'', ''İddianamenin İadesi'', ''Ceza Muhakemesinde Müdafinin Önemi, Hukuki Statüsü ve Müdafiden Yararlanma Biçimleri'', ''Verileri Hukuka Aykırı olarak verme veya Ele Geçirme Suçu'' "2010 Anayasa Değişikliklerinde Çocuk Hakları ile Uluslararası Sözleşmeler Arasındaki İlişki", "Yargıçların Tutuklama Kararları İle İlgili Hukuki Sorumluluğu", "Basın Açıklamalarıyla Kişilik Haklarının İhlalinde Hukuka Aykırılık", "İspatın Konusu" "Müsabaka alanlarındaki sporcuların hakaret içeren eylemleri ile kasten yaralama ve mala zarar verme eylemlerinin Türk Ceza Hukuku açısından değerlendirilmesi", "Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu", "Görevi Kötüye Kullanma Suçu", "Ek Savunma Hakkı", "Hapis Cezasının Ertelenmesi", "İftira Suçunda Korunan Hukuki Değer, Subjektif Unsurlar ve Hukuka Aykırılık Unsurunun İncelenmesi" başlıklı makaleleri yayımlanan Epözdemir, kamuoyunun takip ettiği bir çok önemli dosyada Avukat olarak görev yapmaktadır.

Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders veren Epözdemir, bu kapsamda birçok panel ve seminerlerde konuşmacı olarak yer almıştır. ‘’6222 sayılı Kanuna Genel Bir Bakış, Yargı Uygulamaları ve Çözüm ile Değişiklikleri Önerileri’’, ‘’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu’’, ‘’Bilişim Suçlarında Arama ve El koyma Tedbirleri’’ isimli uluslararası tebliğleri sunmuştur. Av. Dr. Rezan Epözdemir, pek çok sosyal sorumluluk projesinde yer alarak mağdur vekilliği yapmakta, bu kapsamda sivil toplum örgütlerinde ve meslek kuruluşlarında etkin çalışmalar yürütmektedir. Galatasaray Spor Kulübü önceki yönetimde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Epözdemir, kurucusu olduğu Analiz Hukuk Bürosun'da mesleki çalışmalarını sürdürmektedir.

Hukuk Büromuz

Analiz Hukuk BürosuHukuk Büromuz İstanbul’da kurulu olup, yerli ve yabancı müvekkillerine yurt içi ve yurt dışlında hukuk ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuz, çalışmalarını özellikle Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, İcra İflas Hukuku, Spor Hukuku, Eşya Hukuku ve Miras Hukuku alanlarında yoğunlaştırmakla birlikte, müvekkillerine her türlü hukuki destek ve danışmanlığı profesyonel çizgisinden ödün vermeden sunmaktadır. Bu web sitesini, büromuza, avukatlarımıza ve iletişim bilgilerimize ulaşmak için kullanabilir, yayınlarımızdan ve hukuki gelişmelere ilişkin haberlerden yararlanabilirsiniz.

Deneyimli ve Dinamik Çalışma Ekibi
Titizlik ve Hassasiyet
Bilgi ve Tecrübe
Çözüm Odaklı Yaklaşım
Dürüstlük
Güvenilirlik ve Gizlilik

Dava TakibiHukuki her türlü sorununuzu çözüme kavuşturun !

Daha Fazla Öğrenin

Hukuki DanışmanlıkBüyük bir sorun oluşturmadan önce engelleyin !

Sonuçları Görün

SözleşmelerKendinizi güvence altına alın !

Daha Fazla Bilgi Alın

Faaliyet Alanlarımız

Ceza HukukuAdam Öldürme, Yaralama

Hukuk büromuz, Ceza Hukuku'nun tüm alt kategorilerinde çalışmalar yapmakta olup, kişinin ve toplumun geleceğinde önemli bir yeri olan bu hukuk dalına ...

Ticaret HukukuSermaye Piyasası, Bankalar

Hukuk Büromuz, globalleşen Dünya'da değişen ve gelişen ticari şartlara uygun olarak, Ticaret Hukuk'unun tüm bölümlerinde uyuşmazlıkların ...

İş Hukukuİşçi - İşveren İlişkileri, Sendikalar

Hukuk Büromuz, Bireysel ve Toplu İş Hukuku konusunda faaliyet göstermekte olup, İşçi-İşveren ilişkilerinde mümkün olan en hızlı ve etkili çözümleri üretme ...

Spor HukukuTahkim, CAS

Hukuk büromuz, Spor Hukuku dalında, ulusal ve uluslararası alanda oluşan disiplin, hak ve alacak uyuşmazlıklarının çözümü ile sözleşmesel ilişkilerin ...

Aile HukukuEvlilik, Boşanma, Velayet

Hukuk büromuz, Aile Hukuku konusunda tarafların ve toplumun, hukukun etkin tecellisi konusundaki beklentilerini karşılamak üzere çalışmalarına ...

Eşya Hukukuİrtifak, Rehin, İntifa

Büromuz tüm alt kategorileri ile birlikte (özellikle Gayrimenkul uyuşmazlıkları olmak üzere) Eşya Hukuku alanında faaliyet göstermektedir.

- Rakamlarla Biz -

Dava

Kurumsal Danışmanlık

Müvekkil

Sosyal Sorumluluk Projesi

Avukat

Çalışan

Kadromuz

Hukuki yardım mı arıyorsunuz?

Size doğru yolu göstermek için buradayız. Amacımız, sizinle birlikte daha iyiye ulaşmak, daha kaliteli bir hizmet sunabilmektir.

Sosyal Ağlar